Երևան

Երևանի մարդիկ. Հայկազ Սարգսյանը քաղաքի արտաքին լուսավորությունն անխափան ապահովողներից է

Երևանի անխափան արտաքին լուսավորությունն ապավոհում են «Երքաղլույս» ընկերության աշխատակիցները: Արդեն 10 տարի նրանց շարքում է Հայկազ Սարգսյանը: Լուսատուների, մալուխների փոխարինում՝ անկախ եղանակային բարդություններց: Աշխատանքային ժամերից բացի, սահմանված է նաև գիշերային հերթապահություն:

Հայկազ Սարգսյանն ասում է՝ յուրաքանչյուրն իր աշխատանքը պետք է կատարի սիրով և, որ ամենակարևորն է, ի նպաստ քաղաքի ու բնակչության: