Երևան

Ի՞նչ տեսք կստանա Երևանյան լճի հարակից տարածքը բարեկարգվելուց հետո (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)

Երևանյան լճի կանաչապատման նախագծով նախատեսված է տարածքում քարապարտեզներ ձևավորել բազմաթիվ գեղարվեստական թփերով ու խոտաբույսերով։ 

Տարածքում տնկվելու են հետևյալ ծառատեսակները՝ ուռենի, խրիմյան սոճի, կարմիր թխկի, ձիակասկ, հուդայածառ, ալբիցիա լենքորանյան, վարդակակաչածառ, ծիրանենի կամ սակուրա։ Ծառերը տնկվելու են ոչ թե շարքով, այլ՝ խմբերով։