Հասարակություն

Մրցույթ՝ ուղղված գիտական նախագծերի իրականացման արդյունավետության խթանմանը

ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեն կազմակերպում է «Գիտական արդյունավետության խթանման դրամաշնորհային ծրագիր - 2025» մրցույթը, որը մշակվել է նախկինում անցկացվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի մրցույթի հիմքի վրա:

Մրցույթն իրականացվում է գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բոլոր բնագավառների մասնագիտություններով։

Այն նպատակ ունի.

  • բարելավել գիտական արդյունքների որակը,
  • նպաստել գիտական գործունեության արդյունքների միջազգայնացմանը,
  • բարձրացնել երիտասարդ հետազոտողների և ասպիրանտների ներգրավվածությունը գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մեջ,
  • նպաստել նոր գիտական խմբերի ձևավորմանը և գործող գիտական խմբերի ամրապնդմանը՝ ներգրավելով սփյուռքի և արտերկրի գիտական ներուժը։

Գիտական արդյունավետության խթանման դրամաշնորհային ծրագիր - 2025» մրցույթին կարող են մասնակցել 3-5 անդամ ունեցող գիտական խմբերը՝ օտարերկրյա գործընկերոջ պարտադիր ներգրավմամբ՝ ներկայացնելով 36 ամիս տևողությամբ նախագծեր։

Խմբի ղեկավար կարող են լինել 1954 թ․ հունվարի 1-ից հետո ծնված, գիտական աստիճան ունեցող անձինք։

Եթե խմբի ղեկավարը ընդգրկված է ՀՀ պետբյուջեի գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման որևէ ծրագրում, ապա հայտ պետք է ներկայացնի բազային ֆինանսավորման ծրագիր իրականացնող որևէ կազմակերպության կողմից։

Խմբի անդամները կարող են լինել ինչպես ՀՀ քաղաքացիներ, այնպես էլ օտարերկրյա քաղաքացիներ, սակայն, նախագծի իրականացման ընթացքում թե՛ խմբի անդամները, թե՛ ղեկավարը պետք է բնակվեն ՀՀ-ում՝ հանդիսանալով ՀՀ քաղաքացի կամ ռեզիդենտ։

Խմբի անդամներից առնվազն երկուսը պետք է ծնված լինեն 1989 թ․ հունվարի 1-ից հետո և կարող են լինել բակալավրիատի առնվազն երրորդ կուրսի ուսանողներ:

Խումբը նաև պետք է ունենա գիտական աստիճան ունեցող, նախագծին առնչվող մասնագիտությամբ արտերկրի որևէ հետազոտական կազմակերպությունում գիտահետազոտական աշխատանքով զբաղվող արտասահմանյան գործընկեր, որի համար վարձատրություն նախատեսված չէ։

Բացի այդ՝ նախագծի իրականացման ողջ ժամանակահատվածում գործընկերը և խմբի անդամները պետք է գումարային առնվազն 20 օր գտնվեն խմբի ղեկավարի կամ գործընկերոջ կազմակերպությունում:

Մրցույթին մասնակցելու հայտն անհրաժեշտ է լրացնել և ներկայացնել կոմիտեի հայտերի և հաշվետվությունների grants.hesc.am համակարգի միջոցով։

Մրցույթին դիմելու վերջնաժամկետը 2024 թ․ մայիսի 17-ն է: Հայտերի ուղարկման հնարավորությունը կարգելափակվի Երևանի ժամանակով ժամը 18:00-ին: Թղթային տարբերակով կոմիտե ներկայացվող փաստաթղթերի վերջնաժամկետը 2024 թ․ մայիսի 24-ն է:

Ֆինանսավորման երաշխավորված նախագծերի ֆինանսավորման մեկնարկը նախատեսվում է 2025 թվականի հունվար ամսից։