Հասարակություն

Մի շարք կրթական հաստատություններ միացման ձևով կվերակազմակերպվեն

Գործադիրի որոշմամբ Լոռու մարզի Գուգարքի հիմնական դպրոցը Գուգարքի Հ. Շիրազի անվան միջնակարգ դպրոցին միացման ձևով կվերակազմակերպվեն: Ըստ հիմնավորման՝ նման որոշում ընդունելու համար հիմք է հանդիսացել այդ դպրոցների սովորողների թվաքանակը, ուսումնական հաստատությունների տեղակայման վայրը, շենքային պայմանները: ԿԳՄՍ նախարարությունը ծառացած խնդիրների կարգավորման նպատակով առաջարկում է վերակազմակերպել և հիմնել մեկ միջնակարգ դպրոց, որի նպատակն է՝ ապահովել համայնքի տարածքում սովորողների հանրակրթության 3-րդ աստիճանի կրթություն ստանալու հնարավորությունը, բարձրացնել ուսման որակը՝ միջնակարգ դպրոցը համալրելով արհեստավարժ մասնագետներով և մանկավարժներով, ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներն ու սովորողների կրթության ապահովման գործընթացն իրականացնել առավել բարենպաստ պայմաններում:

Կառավարության որոշմամբ Արմավիր մարզի Արմավիր քաղաքում գործող 2 ավագ դպրոցները և 4 միջին մասնագիտական ու նախնական արհեստագործական ուսումնական ծրագրեր իրականացնող հաստատությունները միացման ձևով կվերակազմակերպվեն՝ սովողների թվաքանակի և հաստատություններին ամրացված ուսումնական տարածքների օպտիմալ օգտագործմամբ պայմանավորված: Ըստ հիմնավորման՝ նոր մասնաշենքի առկայության դեպքում հնարավորություն կստեղծվի միավորել ուսումնական հաստատությունների նյութատեխնիկական բազան՝ ուսումնական գործընթացն առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար, իսկ վարձակալության և տնտեսված այլ գումարը կտրամադրվի նյութատեխնիկական բազայի համալրմանը և մանկավարժների աշխատավարձերի բարձրացմանը:

Մեկ այլ որոշմամբ էլ միացման ձևով կվերակազմակերպվեն Արմավիրի հ. 4 ավագ դպրոցը Արմավիրի Ռ.Եղոյանի անվան հ.1 ավագ դպրոցը: