Մշակույթ

«Փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում մեկնարկել են կերպարվեստի ոլորտում մշակութաբանական փորձաքննությունները

 

Փորձաքննության առարկա կարող են հանդիսանալ գեղանկարչությունը, գծանկարը, վիմատպությունը, քանդակը, սրբապատկերը և այլն։

Մշակութաբանական փորձաքննության այս տեսակը թույլ կտա պարզել՝

• մշակութային արժեքների իսկությունը (բնօրինակ կամ կեղծ լինելը),

• գեղարվեստական նշանակությունը,

• կարևորությունը,

• անվանումը, վերնագիրը,

• հեղինակին,

• վարպետին, արտադրողին, հրատարակչին,

• տիպը, ուղղությունը, դպրոցը,

• ստեղծման ժամանակը,

• ստեղծման վայրը,

• նյութը,

• ֆիզիկական չափսերը (երկարություն, լայնություն, բարձրություն, տրամագիծ, քաշ, հարգը)։